Буд-Експерт Україна

Експерт

Сертифікація експертів (експертів будівельної галузі)

Образец сертификата по экспертам

                  З лютого 2012 року згідно постанови Кабінету Міністрів України № 554 від 23.05.2011  розпочато підготовку до професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури (експертів, інженерів-проектувальників, архітекторів, та продовжено підготовку інженерів технічного нагляду), з подальшим отриманням кваліфікаційного сертифіката експерта, інженера-проектувальника, архітектора, та інженера технічного нагляду. Виконавці,  які  одержали   кваліфікаційний   сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (надавати послуги),  пов’язані із  створенням об’єкта архітектури,  без  відповідної  ліцензії, та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (надання послуг), спроможність виконувати які підтверджена кваліфікаційним сертифікатом,  та порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил. Відповідно до Порядку виконання будівельних робіт, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №466 від 13 квітня 2011 року, з 1 червня 2012 року у документах, що подаються замовником будівництва до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, обов’язково зазначаються серії та номери кваліфікаційного сертифіката, а саме: експерта, інженера-проектувальника, архітектора та інженера технічного нагляду.

Сертифікація експерта (експерта будівельної галузі) відбувається за наступними напрямами:

Професія Вид робіт Назва роботи
Експерт
 • Експертиза проектної документації у частині

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Експертиза проектної документації доріг
 • Експертиза кошторисної частині проектної документації
 • Експертиза містобудівної документації
 • Технічне обстеження будівель і споруд
 • Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна
 • забезпечення механічного опору та стійкості;
 • дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки;
 • забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
 • забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму;
 • забезпечення економії енергії;ядерної та радіаційної безпеки;
 • виконання інженерних вишукувань.

Порядок отримання кваліфікаційного сертифіката експерта:

 1. Потрібно обрати напрям;
 2. Визначитись у відповідності до кваліфікаційних вимог інженера-проектувальника, щодо обраного напряму, а саме:
 • наявність вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації, та стажу роботи за фахом не менш як три роки;
 • відсутність вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за напрямом професійної атестації, але стаж роботи у сфері містобудування повинен бути не менш як десять років.

     Термін «містобудівна діяльність» визначено в законі «Про основи містобудування»: «Містобудування (містобудівна діяльність) – це діяльність громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, спорудження інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури;

Якщо виникає сумнів стосовно наявності необхідного рівня освіти та/або досвіду роботи, з метою уникнення невиправданих витрат, звертайтесь за тел.: 096-431-6464, 099-737-93-99.

 1. Необхідно сформувати пакет документів згідно переліку:
 • Заява про проведення професійної атестації;
 • Стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення;
 • Копія паспорта;
 • Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
 • Копія документів про освіту (дипломи);
 • Копія трудової книжки;
 • За наявністю інші документи (державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямом);
 1. Підготовлений пакет документів подається для проходження підвищення кваліфікації з подальшим складанням кваліфікаційного іспиту;
 1. В разі позитивного складання іспиту, протягом 30 календарних днів інженером-проектувальником отримується сертифікат особисто або уповноваженою особою (за наявності нотаріально засвідченого доручення).

Строк дії кваліфікаційного сертифіката для експертів, які не мають перерви   в   роботі   за  фахом  понад  три  роки  та  підвищують кваліфікацію  відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується.

Більш детальну інформацію щодо варіантів проходження підготовки до атестації та отримання кваліфікаційного сертифіката Ви отримаєте звернувшись до нас!

(099) 737-93-99, (096) 431-64-64, (044) 360-82-75

 
Розробка сайту-візитки: студія Камінського © 2014—2019 bud-expert.org.ua всі права захищені