Буд-Експерт Україна

Програма підвищення кваліфікації виконробів

ПРОГРАМА 
 підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури — виконробів 

Загальний модуль 
Програми підвищення кваліфікації виконробів

Регулювання у будівництві Кількість  годин
1 Законодавче регулювання-    Порядок виконання підготовчих робіт;
—    Порядок виконання будівельних робіт;
—    Авторський та технічний нагляд у будівництві;
—    Забезпечення комплексної безпеки будівництва;
—    Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
—    Архітектурно-будівельний контроль;
—    Відповідальність за правопорушення;
—     Ліцензування та професійна атестація.
8  пр
2 Технічне регулювання у будівництві-    Регулювання законами;
—    Технічне регулювання
—    Нормування;
—    Стандартизація;
—    Оцінка відповідності;
—    Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд.
4  екс
3 Проектна документація та її експертиза-    Склад проектної документації, порядок затвердження та передачі для виконання робіт;
—    Порядок погодження відхилень від вимог державних будівельних норм;
—    Категорії складності та класи відповідальності;
—    Науково-технічний супровід будівництва.
4 екс
4 Організація взаємовідносин з замовником-    Оформлення договірних відносин;
—    Документування під час будівництва: ведення журналу робіт (спеціальних робіт, авторського та технічного нагляду, прихованих робіт), проведення випробувань, передавання та приймання робіт, ведення виконавчої документації;
—    Забезпечення якості будівельної продукції., контроль якості та прийняття робіт;
—    Ціноутворення у будівництві, формування договорної ціни, визначення вартості виконаних робіт( акти Кб-2, Кб-3).
8 тн

Спеціальний модуль 
Програми з короткострокового підвищення кваліфікації виконробів 

Виконання будівельних робіт Кількість  годин
1 Основні вимоги, загальні положення-    Дотримання положень проектної документації та вихідних даних для проектування;
—    Правила виконання будівельно-монтажних робіт;
—    Виконання будівельних робіт у складних інженерно-геологічних умовах, сейсмонебезпечних районах;
—    Інженерний захист території, будівель і споруд;
—    Вартість робіт, нормативи витрат ресурсів;
—    Застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
—    Правила безпеки на будівництві, охорона праці, безпечна експлуатація машин.
4
2 Організація будівельного процесу та управління будівництвом-    Координація та узгодження діяльності всіх учасників будівництва;
—    Забезпечення проектною документацією;
—    Створення геодезичної розбивочної основи;
—    Підготовка та планування будівельного майданчика;
—    Забезпечення будівельного майданчика відповідним інженерним забезпеченням, засобами пожежогасіння, зв’язку, тимчасовими спорудами, під’їзними шляхами, огорожою;
—    Організація забезпечення будівельними машинами, інструментами, будівельними матеріалами, виробами та конструкціями;
—    Авторський та технічний нагляд у будівництві.
4
3 Організація та охорона праці-    Матеріально-технічне забезпечення;
—    Механізація та транспорт;
—    Охорона навколишнього середовища в процесі будівництва;
—    Організація будівельного виробництва під час реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств.
2
4 Проектно-технологічна документація з організації будівництва та виконання робіт-    Розроблення та склад проектів організації та виконання робіт, їх використання;
—    Вивчення проекту організації будівництва, проекту виконання робіт;
—    Інженерний захист території будівельного майданчика, будівель і споруд.
2
5 Організація та охорона праці-    Створення умов для дотримання комплексної та індивідуальної безпеки;
—    Складання графіку виконання робіт;
—    Організація обслуговування будівельного майданчика та працівників, забезпечення працівників індивідуальними засобами та створення умов для виконання робіт.
2
6 Матеріально-технічне забезпечення-    Забезпечення будівельно-монтажних робіт матеріально-технічними ресурсами, у тому числі їх замовлення, транспортування, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подача на будівельний майданчик;
—    Контроль та облік за використанням матеріально-технічних ресурсів.
2
7 Механізація та транспорт-    Забезпечення складу комплектів будівельних машин, засобів, устаткування, оснастки, інвентарю, пристроїв та інструментів;
—    Регламентація безпечної експлуатації будівельних машин, схем їх сумісної роботи, маршрутів проїзду та розвороту, розвантаження та завантаження.
2
8 Охорона навколишнього середовища в процесі будівництва-    Забезпечення виконання вимог проектної та дозвільної документації з питань пожежної та техногенної безпеки, охорони природного середовища, санітарно-епідеміологічного благополуччя, безпечних умов праці;
—    Дотримання правил поводження з відходами та зеленими насадженнями, техногенно-небезпечними об’єктами.
2
9 Організація будівельного виробництва під час реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств-    Визначення складу та обсягів робіт, технологічної послідовності та строків їх виконання;
—    Порядок оперативного керівництва роботами;
—    Заходи з ліквідації аварійних ситуацій;
—    Організаційні заходи щодо поводження з відходами і вторичними ресурсами.
2
10 Забезпечення якості будівельної продукції-    Вхідний контроль проектної документації;
—    Вхідний контроль конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування;
—    Операційний контроль виробничих процесів;
—    Приймальний контроль будівельно-монтажних робіт.
2

Загальна тривалість курсу навчання виконробів складає 48 годин (1 робочий тиждень)

 
Розробка сайту-візитки: студія Камінського © 2014—2019 bud-expert.org.ua всі права захищені