Буд-Експерт Україна

Пропозиції/рекомендації для атестації ІП

№ з/п Спеціалізація, що зазначена у кваліфікаційному сертифікаті інженера-проектувальника Категорія складності об’єкта будівництва, що проектується Роботи, право яких має виконувати сертифікований інженер-проектувальник

1

 

Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості (МС) 

 

І-V Розробка розділів проектної документації на всіх стадіях проектування будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення у частині забезпечення механічного опору та стійкості будівельних конструкцій та інших питань збереження цілісності об’єкта протягом всього терміну його експлуатації
І-V Керівництво та/або координація розроблення розділів проектної документації будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення на всіх стадіях проектування
І-ІІІ Розробка проектної документації на всіх стадіях проектування будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення
2 Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму (БЕЗШ) І-V Розробка на всіх стадіях проектів об’єктів енергопостачання ( електропостачання, газопостачання, теплопостачання), інших лінійних об’єктів  інженерно-транспортної інфраструктури, систем опалення, вентиляції та кондиціювання, водовідведення та каналізації, зв’язку, автоматизації та сигналізації, створення та забезпечення технологічних процесів виробництва відповідно до призначення об’єкта, забезпечення звукоізоляційних та акустичних характеристик об’єктів, безпеки експлуатації відповідно до ДБН В.1.2-14-2009, доступності у використанні об’єкта, вирішення на стадії проектування інших питань щодо забезпечення безпечної експлуатації будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення протягом всього терміну їх експлуатації
І-V Керівництво та/або координація розроблення розділів проектної документації будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення на всіх стадіях проектування
І-ІІІ Розробка проектної документації на всіх стадіях проектування будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення
3 Інженерно-будівельне проектування у частині дотримання вимог пожежної безпеки (ПБ) І-V Розробка розділів проектної документації на всіх стадіях проектування будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення у частині дотримання вимог пожежної безпеки; розробка систем пожежної безпеки будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення
І-V Керівництво та/або координація розроблення розділів проектної документації будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення на всіх стадіях проектування
І-ІІІ Розробка розділів проектної документації на всіх стадіях проектування будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення за умови наявності вищої освіти ( з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра) за фахом будівельника або не менше 10 років стажу роботи на інженерних посадах у сфері містобудування
4 Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення життя і здоров’я людини, захисту навколишнього середовища (ЕЗ) І-V Розробка розділів проектної документації на всіх стадіях проектування будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення у частині забезпечення життя і здоров’я людини, безпеки експлуатації відповідно до ДБН В.1.2-9-2008, оцінки впливу на навколишнє природне середовище та дотримання вимог захисту навколишнього природного середовища щодо вказаних об’єктів
І-V Керівництво та/або координація розроблення розділів проектної документації будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення на всіх стадіях проектування
І-ІІІ Розробка розділів проектної документації на всіх стадіях проектування будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення за умови наявності вищої освіти ( з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра) за фахом будівельника або не менше 10 років стажу роботи на інженерних посадах у сфері містобудування
5 Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення економії енергії (ЕЕФ) І-V Розробка розділів проектної документації з питань відповідності показників енергоефективності чинним стандартам та будівельним нормам на всіх стадіях проектування будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення
І-V Керівництво та/або координація розроблення розділів проектної документації будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення на всіх стадіях проектування
І-ІІІ Розробка проектної документації на всіх стадіях проектування будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення
6 Інженерно-будівельне проектування у частині технології будівельного виробництва (ТБВ) І-V Розробку розділів проекту пов’язаних з організацією виробничого процесу будівництва та іншими питаннями технологічного забезпечення будівництва будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення, що проектуються відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема ДБН А.3.1-5-2009
І-V Керівництво та/або координація розроблення розділів проектної документації будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення на всіх стадіях проектування
І-ІІІ Розробка проектної документації на всіх стадіях проектування будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення
7 Інженерно-будівельне проектування у частині виконання інженерних вишукувань (В) І-V Виконання інженерних вишукувань та виготовлення відповідних розділів проектної документації щодо будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення
І-V Керівництво та/або координація розроблення розділів проектної документації будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення на всіх стадіях проектування
І-ІІІ Розробка розділів проектної документації на всіх стадіях проектування будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення за умови наявності вищої освіти ( з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра) за фахом будівельника або не менше 10 років стажу роботи на інженерних посадах у сфері містобудування
8 Інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації (К) І-V Визначення кошторисної вартості будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення, розробка відповідних розділів проекту на всіх стадіях проектування чи окремих кошторисів
І-V Керівництво та/або координація розроблення розділів проектної документації будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення на всіх стадіях проектування
І-ІІІ Розробка розділів проектної документації на всіх стадіях проектування будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення за умови наявності вищої освіти ( з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра) за фахом будівельника або не менше 10 років стажу роботи на інженерних посадах у сфері містобудування
9 Інженерно-будівельне проектування доріг (Д) І-ІІІ Проектування доріг та об’єктів дорожньої інфраструктури (мостів, шляхопроводів, розв’язок, тунелів тощо),  крім таких, крім таких що відносяться до ІV, V категорії складності. До проектування зазначених об’єктів (ІV, V категорії складності) повинні залучатися сертифіковані інженери-проектувальники, які мають кваліфікаційний сертифікат відповідної спеціалізації: МС, БЕЗШ тощо, в залежності від призначення та складності об’єкта, що проектується
І-V Керівництво та/або координація розроблення розділів проектної документації будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення на всіх стадіях проектування
І-ІІІ Розробка розділів проектної документації на всіх стадіях проектування будь-яких об’єктів промислового та цивільного призначення за умови наявності вищої освіти ( з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра) за фахом будівельника або не менше 10 років стажу роботи на інженерних посадах у сфері містобудування
 
Розробка сайту-візитки: студія Камінського © 2014—2019 bud-expert.org.ua всі права захищені